سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نازیلا مکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
کاوه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه بین المللی لرزه شناسی و مهندسی زلزل

چکیده:

انتخاب روش مقابله با نیروی برکنش که در بسیاری از موارد حتی بیش از نیروهای ثقلی خواهد بود ، اثری شگرف در طراحی سایر قسمت های سازه خواهد داشت ؛ به عبارت دیگر انتخاب روش مناسب مقابله با این نیرو نه تنها بر چگونگی انتقال بار از سازه به خاک موثر می باشد ، بلکه بسیاری از اجزای سازه ای طرح را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد . در این مقاله تلاش خواهد شد تا با بیان مصادیق اجرایی هر یک از روش های غلبه بر فشار برکنش به شرح مزایا و معایب آن ها پرداخته شود.