سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد شاملو –
کامران پناهی –

چکیده:

این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است . در فصل اول به معرفی سیستم های گر مایش ناحیه ای، اجزاء آن و نیز روش های انتقال سیال می پردازیم . فصل دوم اختصاص به سیستم های تولید تو ام دارد . در اینجا علاوه بر بررسی تأثیر این سیستم ها بر راندمان نیروگاه ها، به کاهش مصرف سوخت وآلودگی ناشی از این سیستم ها ( وسیستم های گرمایش ناحیه ای ) خواهیم پرداخت .
درفصل سوم بار حرارتی شهرک فرضی ) ٢٠٠٠٠ نفری ) وبار حرارتی کل برای گرمایش ناحیـه ای شهـرک ) )٧٩MW تعیین و براساس آن، از جدول موجود توربین مناسب انتخاب شده است .) ABBGT80 با توان خروجی )٤٨/٥ mw دمای اسیدی شدن گازهای خروجی از نیروگاه ( به دلیل سرد شدن در مبدل ) ، cْ٤٠ به دست آمده است . در فصل چهارم، مبدل حرارتی لازم جهت انتقال گرمای دودهای خروجی به آب، ط راحی شده است . با توجه به کم هزینه بودن مبدلهای لوله ـ پوسته ای در مقایسه با انواع دیگر و نیز برای داشتن سطح انتقال حرارت بیشتر،مبدل را لوله پوسته ای با آرایش مثلثی انتخاب نمودیم . دود را در لوله ها و آب را در پوسته فرض نمودیم . ودر نهایت بر اساس افت فشار مجا ز سمت لوله وپوسته، بهترین طول را جهت تأمین حرارت لازم به دست آوردیم ) ).L=١/٣٦ m در پایان به تحلیل اقتصادی پروژه پرداخته و صرفه جویی سالانه در مصرف سوخت ناشی از س یستم گرمایش ناحیه ای را برآورد کرده ایم ) ٤/٣٥ میلیون متر مکعب ). بازده کلی نیروگاه گازی مفروض در این طرح، % ٨٣/٣ به دست آمده است