سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشگاه مازندران , مجتمع آموژش عالی فنی و مهندسی بابل، گروه
عبدالحمید گرجی – مربی دانشگاه مازندران , مجتمع آموژش عالی فنی و مهندسی بابل، گروه مهن

چکیده:

در این پژوهش رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ از دو روش تبلور مجدد استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است . هدف تعیین محدوده دما و نرخ کرنشی است که در آن رفتار سوپرپلاستیک و ماکزیمم ازدیادطول بدست میآید . برای این منظور آزمایش کشش ساده در درجه حرارت و نرخ کرنشهای متفاوت انجام شده است . نتایج بدست آمده نشان میدهد که بیشترین ازدیادطول حدود ۳۰۰ % در دمای o C 420 و نرخ کرنش S-1 ده به توان منفی ۳برایسوپرپلاستیسیته با تبلور مجدد استاتیکی بدست میآید . تحت این شرایط توان حساسیت به نرخ کرنش در حدود ۰/۶۵ بوده و سطوح شکست پهن و شکست براثر حفرهدار شدن اتفاق افتاده است .