سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین علیرضایی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
منوچهر امیری – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
هادی نظری پویا – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

انتخاب عرصه های مناسب به منظور تحقیقات حفاظت خاک, آب و آبخیزداری , نیازمند مطالعاتی است که بتواندپاسخگوی نیاز در این زمینه باشد. بدیهی است ایجاد ایستگاههای تحقیقاتی آبخیزداری به صورت دائمی درقالب آبخیزهای نمونه می تواند به صورت چند منظوره در خدمت تحقیقات کاربردی آبخیزداری باشد و دستیابی به این امر نیازمند آگاهی از خصوصیات وویژگیهای حوزه های آبخیز است. این مقاله به منظور گرد آوری و سازمان دهی اطلاعات موجود و بررسی و کنترل صحرایی آنها جهت آگاهی از دامنه اطلاعات انجام شده , حدود اعتماد به آنها , امکان انتخاب آبخیزهای تحقیقاتی که می توان با کمترین هزینه اقدام به ایجاد آنها نمود, افزون بر تعیین اولویتها وزمینه های تحقیقاتی که نتایج آنها قابل تعمیم در آبخیزهای مشابه باشد تدوین شده است.برای انجام این مقاله پس از جمع آوری اطلاعات, سازمان دهی , بررسی و کنترل دقت مطالعات انجام شده و همچنین آمار و اطلاعات موجود که نشان دهنده خصوصیات و ویژگیهای آبخیزها شده و افزون برمشخص شدن تعداد حوزه های آبخیز و امکان ایجاد ایستگاه تحقیقاتی, شناسنامه آبخیزها که حاوی کلیه اطلاعات کمی آنهاست تهیه و تدوین گردیده است . حوزه های ۸درصد مساحت استان را شامل می شود.به / آبخیز محیط برشهرستان نهاوند با وسعت ۱۶۵۵ کیلومترمربع تنها حدود ۴۸ موجب این بررسی, دریافتی حوزه های آبخیز محیط بر شهرستان نهاوند از نزولات جوی بالغ بر ۵۵۳ میلیون مترمکعب در سال است. بخشی از این منابع ارزشمند به میزان قریب ۳۲۷ میلیون متر مکعب, که معادل ۵۹ درصد نزولات دریافتی است, هر سال به صورت جریان سطحی از منطقه خارج و نهایتا در آبریز خلیج فارس تخلیه می گردد. از این رو, شهرستان نهاوند به دلیل موقعیت کوهستانی و پرشیب خود ظاهرا سهم بالایی از این اتلاف را به عهده دارد