سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر مقصودی پور – استادیار – پژوهشگاه مواد و انرژی
مسعود علیزاده –
کامران احمدی – استادیار – پژوهشگاه مواد و انرژی
محسن صارمی – دانشیار- دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش سینترینگ اکسید بیسموت پایدار شده در ساختار مکعبیبا mol% 25 اکسید ایتریم توسط اندازه گیری انقباض پخت و چگالی نسبی بررسی گردید و بهترین دمای سینترینگ،دمای oC 950 تعیین گردید.نمونه سینتر شده تحت آزمون پیر سازی قرار گرفت. در این آزمون تغیی