سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین مسعودی – دانشجوی کارشناسی متالورژی استخراجی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار
حسین مهرجو – کارشناسآزمایشگاه‐ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ‐ دانشگاه علم و ص

چکیده:

هدف ازاین پژوهش به دست آوردن شرایط بهینه در استخراج هیدرومتالورژیکی مس به شیوهای است که ضمن حفظ راندمان بالای انحلال، حداقل میزان اسید سولفوریکمصرف شود. بدین منظور کنسانتره کالکوپیریت در دماهای ۴۲۷ ، ۴۷۷ ، ۵۲۷ ، ۶۲۷ ، ۷۲۷ و ۸۲۷ درجه سانتیگراد تحت عملیات تشویه گرفت بعد از گذشت زمان ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۳۰ ۴۵، ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه از حرارت دهی نمونه ها به طور جداگانه در آب و رسوب باقی مانده در اسید سولفوریکحل شده و راندمان انحلال هر دما در محیط حل سازی معین بر حسب زمان رسم گردید. در این آزمایشها حداکثر میزان انحلال در آب با تشویه در دمای ۵۲۷ درجه سانتیگراد به مدت ۹۰ دقیقه مشاهده شد. با افزایش دما ، رفته رفته از میزان سولفات مس محلول در آب کاسته شده و بر مقدار اکسید مس نامحلول در آب ( و محلول در اسید سولفوریک) افزوده شد. در دماهای بالاتر از ۷۲۷ درجه سانتیگراد ، مقدار مسمحلول در آب (سولفات مس) ناچیز و مقدار مسمحلول در اسید ، حداکثر است. بنابراین ، حذف کامل گوگرد در دماهای بالاتر از ۷۲۷ درجه سانتیگراد صورت گرفت.