سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهرناز مسلمی کوچصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مریم نوابیان – استادیار دانشگاه گیلان
مهدی اسمعیلی ورکی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:
گسترش فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و شهرنشینی به افزایش غلظت ترکیبات نیتروژن دار که عامل آلاینده‌ی شیمیایی منابع آب است، منجر شده است. فن آوری تبادل یونی به منظور کاهش نیترات توسط زئولیت اصلاح شده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پیش بینی سرعت جذب در یک سیستم از مهم‌ترین عوامل موثر در طراحی جاذب، زمان ماند و ابعاد راکتور است. در این مطالعه از آزمایش‌های ناپیوسته به منظور تعیین سرعت جذب نیترات توسط زئولیت اصلاح شده استفاده شد. متغیرهای موثر بر فرآیند ثابت نگاه داشته شد و داده‌های به دست آمده از بازه‌های زمانی متفاوت توسط مدل‌های شبه مرتبه‌ی اول، شبه مرتبه‌ی دوم، فروندلیچ اصلاح شده، نفوذ حفره‌ای و الویچ بررسی شدند. بهترین تطبیق داده‌ها با معادله شبه مرتبه‌ی دوم به دست آمد. در میان روش‌های خطی سازی بهترین نتیجه از مدل پیشنهادی هو به دست آمد و بهترین گزینه به منظور تخمین پارامترهای مدل تخمین داده‌ها بدون خطی سازی آن است.