سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی عظیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آتنا میرهاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد موسوی خویی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله نتایج تحقیقات و آزماشات تجربی در مورد نیتراسیون نانو کرستالهای حاصل از تغییر شکل شدید سطحی را از دیدگاه سینتیکی و ترمودینامیکی توضیح میدهد.این نتایج که توسط پراش اشعه ایکس میکروسکپ الکترونی روبشی semومیکروسکپ نیروی اتمی afmو سختی سنجی ویکرز بدست آمده است لایه نیتراته ضخیمتر وسخت تری را در نمونه بالابه نانو کریستال نسبت به نمونه درشت دانه(با ابعاد میکرومتری) نشان میدهد.بعلاوه نتایج پراش اشعه ایکس حضور بیشتر فاز ε را در نمونه نانو کریستال نشان میدهد.به طور خلاصه این نتایج از نقطه نظر ترمودینامیکی میتواند ناشی از این باشد که نانو کریستال حاصل از تغییر شکل شدید انرژی اضافی بسیاری را در حین فرایند تغییر شکل شدید در خود ذخیره میکند که نیرو محرکه تشکیل نیتریدها را افزایش میدهد.از نقطه نظر سینتیکی در مواد نانو کریستال نفوذ تا چندین برابر افزایش میابد و جوانه زنی و رشد فازهای نیترید با حضور گسترده مرزدانه ها وسایر عیوب در نمونه نانو کریستالها تشدید میابد.