سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی صادقی کیاخانی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مختار آرامی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
کمال الدین قرنجیگ – گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی پژوهشکده صنایع رنگ، تهران

چکیده:

در این مقاله سینتیک آبکافت یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید که شامل یک گروه بوتیریک اسید است، در محیط های مختلف اسیدی، خنثی و قلیایی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه سینتیک واکنش آبکافت ماده رنگزا در تمامی موارد نشان داد که از واکنش مرتبه اول پیروی می کند. مقادیر ثابت سرعت واکنش آبکافت مشخص کرد که بیشترین مقدار آبکافت در دمای جوش و در pH=13 و کمترین مقدار آبکافت در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و pH=3 صورت می گیرد.