سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام لطفی – استادیار گروه مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد
زهره صادقیان – دانشجوی دکتری

چکیده:

رفتار حرارتی ترکیب بین فلزی Ni3Al تولید شده با استفاده از فرایند الیاژ سازی مکانیکی مورد بررسی قرارگرفت به منظور ارزیابی رفتار حرارتی پودر تولید شده از ازمایش انالیز حرارتی DSC استفاده شد. و بررسی ریزساختاری پودر نیز به کمک پراش پرتوایکس انجام گرفت براساس نتایج ازمایشها ترکیب بین فلزی حاصل از الیاژسازی مکانیکی یک ترکیب بین فلزی نامنظم بود که باعملیات حرارتی استحاله نامنظم – منظم در ان اتفاق افتاد بهمنظور مطالعه سینتیک استحاله نامنظم – منظم انجام شده در پودر روش کیسینجر Kissinger بکار گرفته شد. به این منظور رفتار حرارتی پودر در حین انجام ازمایشهای انالیز حرارتی با سرعتهای گرم کردن مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت. انرژی اکتیواسیون استحاله نامنظم – منظم انجام شده و در پودر با استفاده ازروش فوق محاسبه گردید.