سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه خوشحال – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی میرجلیلی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش، سینتیک تشکیل ترکیبات بین فلزی آلومینیم_تیتانیم طی واکنشهای ناشی از غوطه وری ورق تیتانیم در مذاب آلومینیم در دماهای°C750 ، °C850 ، °C950 مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی های انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیز EDS و XRD نشان داد تنها فازی که در هر سه دما در تمام زمانهای اعمالی تشکیل می شود TiAl3است. از آنجا که آلومینیم به اندازه کافی در سیستم وجود دارد ترکیبی غیر از TiAl3 بوجود نمی آید. در دمای °C750 تا ۱۰ دقیقه ترکیب بین فلزی قابل مشاهده نیست. پس از این زمان به ضخامت لایه بین فلزی به آرامی افزوده می شود ولی در زمان ۲۴۰ دقیقه نرخ رشد آن به طور ناگهانی به مقدار زیادی افزایش می یابد. با توجه به کاهش ضخامت ورق تیتانیم بر حسب زمان انرژی فعالسازی واکنش انجام شده برابر k J/mol 56/332 محاسبه شد. این میزان انرژی احتمالا معادل مجموع انرژی تشکیل ترکیب TiAl3 و نفوذ آلومینیم از بین لایه TiAl3 تشکیل شده است