سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امینه مجدیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی (واحد ماهشهر)
منوچهر نیک آذر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی
فرزانه وهاب زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله حذف بیولوژیکی فلز سرب توسط جلبک پیش تصفیه شده پادینا پاونیا در سیستم ناپیوسته بررسی شده است . آزمایش نشان داد که جلبک غیر زنده پیش تصفیه شده با CaCl2 دارای جذب بالاتری از جلبک غیر زنده معمولی است . زمان تعادل جذب در این سیستم ۳ ساعت بدست آمد و ۹۰% جذب در ۲۶ دقیقه اول انجام شد . تطابق داده ها با مدل های سینتیکی نشا داد که فرآیند جذب سرب توسط جلبک پیش تصفیه شده پدینا از سینتیک درجه دوم تبعیت میکند .