سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد اسدی – کارشناس ارشد مهندسیمواد شناسایی و انتخاب
محسن حدادسبزوار – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

دراین تحقیق فرایند پیرسختی الیاژ الومینیم A356 مورد بررسی قرارگرفته است A356 از الیاژهای ریختگی الومینیم می باشد که از قابلیت عملیات حرارتی رسوب سختی بالایی برخوردار می باشد. عملیات محلول ساری برروی نمونه ها در دماهای ۵۲۰ ، ۵۴۰ ، و ۵۶۰ و زمانهای ۱ تا ۱۲ ساعت انجام شده است و نتایج نشان میدهد که سیکل بهینه محلول سازی جهت حل شدن کامل رسوبات دمای ۵۲۰ درجه و ۱/۵ ساعت ۵۳HB می باشد سپس عملیات پیرسازی در دماهای ۱۷۵ ، ۱۸۵ ، و ۲۰۰ درجه و زمانهای ۱ تا ۱۲ ساعت را برروی نمونه های محلول سازی شده در ۵۲۰ درجه و ۱/۵ ساعت اعمال شده است و نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای پیرسازی زمان رسیدن به پیشینه سختی افزایش می یابد. بطوریکه با افزایش دما از ۱۷۵ درجه تا ۲۰۰ درجه زمان دستیابی به پیشینه سختی از ۸/۵ به ۱۰/۵ تغییر می کند و بیشینه سختی سختی در دمای ۱۸۵ درجه ۸۹HB اتفاق افتاد ه است که زمان رسیدن به این سختی ۹ ساعت می باشد.