سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کاراموزیان – استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صن
سیدضیاالدین شفایی – استاد فرآوری مواد معدنی, دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی ش
رضا کاکایی – دانشیار استخراج معدن, دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاه
محمد نوع پرست – استاد فرآوری مواد معدنی, دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه تهران.

چکیده:

سایش آسترها یکی از مهمترین عوامل کاهش کارایی آسیاهای نیمه خودشکن می باشد. بنابراین اطلاع از وضعیت آستر در هر زمان باعث کنترل مناسبتر عملیات خردایش می شود. اما در مقیاس صنعتی بدلیل شرایط عملیاتی امکان بررسی مداوم آستر وجود ندارد. پس وجود یک مدل ریاضی که قادر به پیش بینی شرایط آستر باشد بسیار ضروری است. به این دلیل در این تحقیق، از مدل سینتیکی برای ارزیابی آستر استفاده شد. از بین مدل های سینتیکی متعدد مطالعه شده، مدل سینتیکی مرتبه صفر بهترین تطبیق را با داده های صنعتی داشت (R2 = 0/997 بر اساس این مدل کاهش ضخامت آستر در طول زمان با یک نرخ ثابت صورت می گیرد. مدل ارائه شده با داده های آسیای نیمه خودشکن سرچشمه مورد اعتبار سنجی گردید و ثابت نرخ سایش برای آسترهای سرچشمه ۱×۱۰ -۴ h-1 بدست آمد. با کمک این مدل پیش بینی ضخامت آستر در هر زمان امکانپذیر شد