سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا محمد رضایی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، تهران
آزاده السادات شکرآبی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، تهران
رضا گل حسینی بیدگلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی.

چکیده:

امروزه روند شکل گیری تبدیل متانول به اولفین گسترش زیادی پیدا کرده است. در این راستا ابداع فرآیند MTG و MTG بر پایه استفاده از زئولیت انجام شده است. اگر چه متانول به صورت تجاری از گاز طبیعی بدست می آید. با این وجود تولید اولفین های سبک تراز قبیل اتیلن و پروپیلن از گاز طبیعی ارزش و اهمیت بالاتری دارد. در این مقاله با توجه به اهمیت تولید پروپیلن، بررسی سینتیکی تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) در حضور کاتالیست زئولیت در دماهای ۴۸۰-۳۶۰ درجه سانتیگراد و فشار ۱/۰۴بار مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.