سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا فرجی – شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده شیمی
مجید عبدوس – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه شیمی
محسن شعبانی – ورامین، پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه شیمی
رضا فضایلی – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

سینتیک پلیمر شدن رادیکالی متیل متا کریلات در حضور آغازگر بنزوئیل پراکسید در حلال تولوئن و در دمای 75 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. درصد تبدیل مونومر به پلمیر برای غلظت‌های مختلف مونومر و بنزوئیل پراکسید با اندازه‌گیری غلظت مونومر با دستگاه طیف‌سنجی فرابنفش در lmax=28 6nm تعیین گردید. همچنین تغییرات سرعت واکنش نسبت به غلظت اولیه مونومر و آغازگر (روش سرعت اولیه) جهت تعیین درجة واکنش نسبت به این دو ماده بررسی شد و بستگی سرعت کلی واکنش به غلظت مونومر و آغازگر به صورت (فرمول) تأیید شد. تأثیر دما بر سرعت واکنش بررسی و با استفاده از تئوری آرنیوس انرژی فعال سازی برابر 150/9kJ/mol در محدودة دمایی 75-65 درجه سانتیگراد به دست آمد.