سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا عرشی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر بخش
مرتضی بهرامی نژاد – مدیر مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک ایران و مر
الهام شیرزاد – دانشجوی دکترای بیومکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس مسؤول بخش

چکیده:

در این مطالعه، تکنیک Ap Dollio Chagi در ورزش تکواندو مورد بررسی سینماتیکی و سینتیکی قرار می گیرد. به این منظور چهار نفر از اعضای تیم ملی تکواندوی جمهوری اسلامی ایران و یک نفر از اعضای تیم ملی تکواندوی هلند با استفاده از یک سیستم تحلیل گر حرکت (Motion Analyzer) و یک صفحه نیرو (Force plate) مورد آزمون قرار گرفتند. پس از انجام مراحل کلیبراسیون (Calibration) و دنبال کردن (Tracking) نشانگرها (Markers)، اطلاعات سینماتیک حرکت شامل موقعیتها، سرعت ها و شتاب های هر یک از مفاصل پای ضربه زننده و همچنین مقدار نیروی عکس العمل زمین پای تکیه گاه (Stance) استخراج گردید. در این مقاله پروفیل های حرکتی شناسایی و فضای حالت آن نیز ترسیم گردیده که برخی از اصول و چارچوب های بهینه سازی حرکتی ورزشکاران این رشته را مشخص نموده است.