سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن خالقی زواره – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
مسعود مرزبان دشت آبادی – کارشناس ارشد سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

به منظور بررسی همدیدی بارشهای روزانه بیش از ۵۰ میلی متر در استان کهگیلویه و بویراحمد در دوره اماری (۲۰۰۳-۱۹۹۴) ، ابتدا آمار بارندگی های منطقه بررسی گردید و تعداد ۳۸ سامانه که در دوره فوق الذکر سبب ریزش چنین باارشهایی شده بودند شناسایی شد. و به منظور بررسی دقیق تر، از میان این ۳۸ مورد، تعداد سه سیستم انتخاب و نقشه های سینوپتیکی مربوط تا ارتفاع ۲۰۰ میلیباری از سازمان هواشناسی کشور و برخی از سایت های اینترنتی تهیه گردید. برای تحلیل و شناسایی الگوهای همدیدی بارشهای روزانه بیش از ۵۰ میلی متر، از آمار بارندگی ۱۶ ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد استفادهشد. و در نهایت مشخص گردید که وقوع چنین بارشهایی در سطح حوزه های آبریز در نتیجه نفوذ مراکز کم فشار مدیترانه ای و ناوه شرقی دریای سرخ است. که در سطح زمین بر اثر برخورد با جریانات واچرخندهای اروپایی بارشهای شدیدی را درمنطقه مطالعه ایجاد می کند.