سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید حاج بابایی – کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان
مهدی صالحی سیچانی – سرپرست اداره هواشناسی استان اصفهان گروه پژوهشی هواشناسی فیزیکی
غزاله رسانه – کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

سیل یکی از مخاطرات طبیعی است که بعلت ریزش باران شدید، ذوب برفها، تغییر بستر رودخانه ها و تخریب سدها از جمله عواملی هستند که ممکن بروز سیل شوند . هشدار دهی زود هنگام حوادث غیر مترقبه ای نظیر سیل برای ایران که از لحاظ حادثه خیزی جزء شش کشور اول دنیا می باشد از اهمیت خاصی برخور دار است امروزه با استفاده از روشهای پیشرفته سیستم های هشدار دهنده و پردازش داده ها و به کارگیری ماهواره ها و رادارهای هواشناسی ، نقشه های هواشناسی وقوع سیل پیش بینی می گردد بدین منظور در این مقاله به بررسی سینوپتیکی دو الگوی بارش سیل آسا پرداخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، نقشه های هواشناسی مربوط به سطح زمین ، سطوح میانی جو ، نقشه قائم جو و تصاویر ماهواره میتوست () ممورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد در مواقعی که مراکز کم فشار سودانی در منطقه مستقر بوده شاهد بارش های سیل آسا و در مواردی که مراکز کم فشار سودانی و مرکز کم فشار مدیترانه ای ادغام و تبدیل یک به سیستم دینامیکی می
گردد شاهد بارش های سیل آسا و سنگینی در اصفهان بویژه در نواحی جنوب غربی و جنوب استان خواهیم بود .