سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشرف اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
سیدابوالفضل مسعودیان – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف از مطالعه ، بررسی سیستم های وارد شده به منطقه و مطالعه سینوپتیکی بارندگی و سیستم های جوی موجب بارش های سنگین طی روزهای ۱۷ الی ۲۲ دی ماه سال ۱۳۸۰ در شیراز می باشد. به منظور شناسایی سیستم های هوایی باران آور موجد سیلاب ۲۱ دی ماه سال ۱۳۸۰ اطلاعات آماری بارندگی از آرشیو اداره هواشناسی و نقشه های فشار برای شناسایی سیستم های سینوپتیک از داده های NCEP، در محدوده صفر تا ۹۰ درجه شمالی و ۶۰ درجه غربی الی ۱۳۰ درجه شرقی استفاده شد. با شناسایی سیستم های فشارو تهویه نقشه های آب قابل بارش در سطح زمین و دما در سطوح ۵۰۰ و ۱۰۰۰ هکتوپاسکال، محل جبهه ها و عامل صعود و نیز منبع و مسیر تامین رطوبت مشخص شد. با توجه به بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که سیستم های باران زای مدیترانه ای، سودانی – دریای سرخ در صورت حاکمیت کم فشار در سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال از عوامل ایجاد این سیلاب می باشد.