سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد شهرکی – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، استادیار گروه مهندسی شیمی
عماد کاوه – دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک شبیه ساز رایانه ای یک برج تقطیر اتمسفری شبیه سازی شده و سپس با کد نویسی اکسرژی هر یک از جریانهای داخل برج محاسبه گردید. همچنین قسمتی از این کد نیز اکسرژی جریانهای ورودی و خروجی برج را محاسبه می نماید. در مرحلة بعد تلفات اکسرژی تک تک سینی ها محاسبه, با هم جمع شده و با تلفات اکسرژی کلّ برج که از طریق جریانهای ورودی و خروجی برج محاسبه گردید, مقایسه شد. از سوی دیگر سهم هر یک از سینی ها در تلفات کلّی برج نیز مشخّص شد. در نتیجه در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مجموع تلفات تک تک سینی ها با تلفات کلّ برج مساوی است.