سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هوتن معاونی –
سیدمحمدحسن حسینی –

چکیده:

با توجه به اهمیت ویژه و رقابتی که در دنیا در مورد استفاده از انرژ ی های نو وجود دارد و با در نظر گرفتن پتانسیل بالای کشور ما از لحاظ سطح و مدت زمان تابش خورشید، استفاده از این انرژی هرچه بیشتر ضرورت م ی یابد. لذا در این مقاله نیروگاه خورشیدی سمهوی خطی شیراز بعنوان یک مدل جهت بررسی استفاده شده است . مهمترین قسمت در طراحی این نیروگاه ها، طراحی کلکتورهای آن می باشد که به طور جامع به آن پرداخته شده است و در ادامۀ مقاله به بررسی سیکل این نیروگاه و همچنین خطاهای عملکرد آن پرداخته شده است.