سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد حسینی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی وهیدرولوژی( سازمان هواشناسی کشور)

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی یخبندان های رخ داده در ایستگاه اکباتان (همدان) ، حداقل دماهای روزانه این ایستگاه مورد مطالعه قرار گرفت که بطور کلی یخبندان ها را به سه دسته ضعیف (ملایم) ، متوسط و شدید تقسیم کرده ایم . سپس رنج تغییرات زمانی وقوع این یخبندان ها را تعیین و فراوانی وقوع آنها نیز محاسبه گردیده است . همچنین سعی شده اس ت با بدست آوردن یک فرمول تجربی تاریخ اولین یخبندان پاییزه با توجه به تاریخ وقوع آخرین یخبندان بهاره همان سال پیش بینی شود و با محاسبه پارامتر های آماری مختلف ، احتمال وقوع آستانه های دمایی بین ٠ تا ١٥- درجه سلسیوس نیز در ماه های سال تعیین گردد . علاوه ب ر آن با تقسیم طول سال به ٣٦ دهه مختلف سعی شده است ، دماهایی که با درصد احتمالات مختلف ، احتمال وقوع دارند نیز محاسبه گردد .