سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید بلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی کرامت زاده – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیاستگذاری های حمایتی دولت در بخش کشاورزی بر ساختار بازار ، قیمت و هزینه تمام شده محصولات کشاورزی تاثیر قابل توجهی داشته و باعث انحرافاتی در متغیرهای اقتصادی مرتبط با آنها می گردد . بطوریکه تشخیص میزان حمایت های دولت از فعالیت های بخش کشاورزی و بررسی انحرافات صورت گرفته در تولید این محصولات می تواند در برنامه ریزی جهت افزایش توان رقابت و استفاده بهینه از منابع کمک شایانی نماید . مطالعه حاضر نیز در این راستا و با هدف بررسی شاخصهای حمایتی تولید و صادرات محصول گردو در استان همدان صورت پذیرفته است . در این تحقیق قیمت ها و درآمدهای بازاری و تاثیر مداخلات دولت بصورت یارانه های پرداختی و مالیاتهای دریافتی در تولید محصول گردو با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) در قالب شاخصهای حمایتی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که شاخص NPI معادل ۰/۹۷ است که بیانگر حمایت از تولیدکننده و صادر کننده در بازار نهاده ها می باشد . همچنین شاخص NPC محاسبه شده معادل ۱/۳۷ است و شاخص DRC نیز بیان می کند که تولید و صادرات گردو در استان دارای مزیت نسبی بوده و رقابتی شدن تجارت گردو در سطح بین الملل می تواند سودآوری تولید این محصول را افزایش داده و باعث گسترش تولید آن و اشتغالزایی از این طریق گردد