سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد قدرتی – کارشناس بهداشت محیط سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امین تفرشی – کارشناس بهداشت محیط سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
عباس زراءنژاد – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

چکیده:

اثرات خورندگی و رسوب گذاری درسیستم ابرسانی میتواند سبب افزایش هزینه های بهره برداری و همچنین ایجاداثرات خطرناک برای سلامتی انسان گرددکه درمنطقه عسلویه به وضوحاین موضوع محسوس است که با شناسایی منابع تامین آب درمنطقه عسلویه نمونه برداری ازآن ابشیرین کن صورت گرفته است راه های گوناگونی برای تعیین پتانسیل خوردگی آب ارایه شده است که ازجمله آن روش لانجلیر که متداولترین روش برای تعیین میزان خورندگی آب می باشد دراین روش باتعریف پارامتری موسوم به اندیس اشباع لانجلیر LANgelier saturation index LSI میتوان ازتمایل به رسوب گذاری یا خورنده بودن آب موردنظر بطور کیفی اطلاع حاصل کرد لانجلیر با نام گذاری PH آب که نه تمایل به خورندگی و نه تمایل به رسوب گذاری داردبه PH اشباع PHs و مقایسه آن با ph واقعی آب توانست ایده ای ازناپایداری آب بدست اورد پس ازسنجش پارامترهای موردنظر شامل PH قلیائیت سختی وTDS و دما بااستفاده ازروشهای استاندارد توسط فرمولها و محاسبات مربوطه شاخصهای خورندگی تعیین گردید بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که نمونه های آب دارای خاصیت خورندگی می باشد وباتوجهبه ترکیبات موجود دراب و فرایندتصفیه و شیرین سازی اب نوع خوردگی درلوله ها اغلب ازنوع شیمیایی بوده به طوری که راکدشدن آب درلوله ها میتواند اثرات زیان باری ازجمله بوی بد ایجادرنگ زرد و سیاه و … میگردد که این موضوع خود اثرات دیگری درمصارف اب ازلحاظ بهداشتی و زیبایی شناختی خواهد داشت دراین بررسی بمنظور کنترل فرایند خوردگی استفادها زممانعت کننده های خوردگی توصیه میگردد