سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زینب صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع اب دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
محمد افلاطونی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
آرش جاعل – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
با توجه به خشکسالی های اخیر و ادامه روند خشکسالی، تخمین میزان نرخ برداشت آب در سال های مختلف باید یکی از اولویت های وزارت نیرو باشد. در این میان شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده SPI بعنوان یکی ، از شاخص های مهم در تعیین میزان خشکسالی به کار می رود. در این تحقیق برای شهر یزد، شاخص خشکسالی SPI در مقاطع ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ماهه استفاده شده است. بدین منظور، میزان ماهانه بارش در سال های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۸ ،میلادی به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که در اکثر سالها وضعیت خشکسالی نرمال است و با افزایش مدت تداوم خشکسالی، شدت آن بیشتر می شود