سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
جمال دهقان چناری – دانشجوی کارشناسی ارشدفراوری موادمعدنی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
علی دهقانی – دانشیاردانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
خداکرم غریبی – استادیاردانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:
بررسی شاخص شستشوپذیری زغال سنگ درمقیاس ازمایشگاهی معمولا با استفاده ازازمایشهای انالیز درختی و انالیز رهایی وازمایشهای سینتیک انجام میشود دراین تحقیق روشهای انالیز فوق برروی نمونه ای اززغال سنگ معدنجوی طبس انجام شده است نتایج این ازمایش ها نشان میدهد که درانالیز درختی ازخوراکی با ۳۰درصد خاکستر امکان بهدست آوردن کنسانتره ایبا ۱۰ درصد خاکستر و راندمان وزنی ۶۱/۸درصد و کارایی جدایش ۳۸/۵درصد وجود دارد درحالیکه با استفاده ازانالیز رهایی ازهمان خوراک کنسانتره ای باخاکستر ۱۰درصد و راندمان وزنی ۶۵/۶درصد و کارایی جدایش ۴۴/۴درصد بدست می آید درازمایش سینتیک درزمان ماند ازمایشگاهی ۱۶۵ثانیه ماکزیمم راندمان ۷۲/۷درصد باثابت سینتیک ۰/۰۲۶(۱/s) (k) بدست آمده است ازمقایسه ازمایشهای انالیز رهایی و انالیز درختی برروی زغال سنگ معدنجو مشخص میشود که طراحی روشهای صنعتی مبتنی برروش انالیز رهایی دارای بازیابی و کارایی جدایش بالاتری درخاکستر ۱۰درصد نسبت به روش انالیز درختی است همچنین بابزرگ مقیاس کردن نتایج ازمایشهای سینتیک میتوان مدارهای صنعتی را با بازدهی مطلوب طراحی نمود