سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر باقریان – کارشناس ارشد استخراج معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش شهریار – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
داریوش حمیدی – کارشناس ارشد معدن – سازمان صنایع و معادن استان مازندران

چکیده:

مساله ایمنی در معادن همواره از مهمترین موضوعات مورد بررسی محققین بوده است. چون که کنترل حوادث و رعایت ایمنی در معادن تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم زیادی بر راندمان تولید و اقتصاد معادن دارد. به همین علت بایستی با انجام مطالعاتی، عوامل اصلی حادثه آفزینی شناسایی شده و راه حلهای مدیریتی و اجرایی مناسب به منظور کاهش و کنترل آنها ارائه کرد. از متداولتین روشهای بررسی حوادث می توان به روشهای آماری اشاره کرد. که با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به حوادث رح داده در معادن، می توان مشکلات و منابع اصلی حادثه آفرینی را شناسایی و برای برطرف کردن آنها چاره ای اندیشید.
مقاله حاضر نتیجه کار تحقیقاتی روی آمار حوادث رخ داده در معادن استان مازندران در سال ۱۳۸۰ می باشد. در این تحقیق سعی شده است پارامترهای کلیدی مانندنوع، محل و زمان حادثه و پارامترهای دیگری نظیر سن، سابقه کار و میزان تحصیلات شخص حادثه دیده، روش مدیریت معدن، تعداد شیفت کاری، علت وقوع حادثه، عضو حادیه دیده و همچنین تعداد روزهای کاری از دست رفته مورد مطالعه قرار گیر و سپس شاخص های عمده بیان کننده ایمنی شامل فراوانی حادثه، شدت حادثه برای این معادن تعیین شود. در پایان به منظور کاهش و کنترل این حوادث و در نتیجه افزایش راندمان تولید، پیشنهاداتی ارائه شده است.