سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صمد بنیسی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی رضایی زاده – مدیر امور ایمنی و بهداشت کار، مجتمع مس سرچشمه
علیرضا احمدی پور – سرپرست ایمنی فنی امور ایمنی و بهداشت کار، مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

در معدن و کارخانه فرآوری مس سرچشمه در طی سالهای ۷۲ تا ۷۶، جمعا ۱۸۵ فقره حادثه اتفاق افتاده است. متوسط فراوانی حادثه در معدن ۱ر۱۰ حادثه به ازاء یک میلیون ساعت کاری و در کارخانه فراوری ۳ر۱۲ حادثه دیده بوده است. فراوانی حادثه در معدن مس سرچشمه در مقایسه با معادن سطحی فلزی آمریکا (سال های ۱۹۷۰-۱۹۶۶) ۲۰% کمتر است. شدت حادثه در معدن ۲۶ر۰ و در کارخانه فرآوری ۱۷ر۰ بوده است. بالاتر بودن شدت حادثه در معدن به نوع فعالیت سنگین آن، درمقایسه با کارخانه فرآوری، مربوط می شود . ارزیابی سطح ایمنی در معدن و کارخانه فرآوری با استفاده از شاخص شدت – فراوانی حادثه نشان می دهد که وضعیت کارخانه فرآوری ۶ر۱۳ درصد بهتر از معدن استت. بررسی حوادث مشخص کرد که بیشترینحوادث (۲۰%) در بین ساعات ۷ تا ۹ صبح رخ می دهد و توزیع حوادث در بقیه ساعات تا ۹ شب تقریبا یکسان (۵ر۱۳%) است. بیشترین حوادث در سه روز اول هفته (۷ر۱۸%) و برای اندام فوقانی (۳۳%) اتفاق می افتد. مطالعه حوادث اتفاق افتاده در پنج سال گذشته نشان می دهد که بی دقتی در کار (۴۵%) و شرایط ناامن محیط کار (۲۶%) بیشترین سهم را در ایجاد حوادث داشته اند.