سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا دری – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
محمدرضا لک – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
محمدکاظم رمضانی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
مسعود دادپور – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

منظور بررسی قدرت رقابت و میزان تحمل ژنوتیپ های لوبیا به علف های هرز تحقیقی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین انجام گرفت در این تحقیق ۱۰ ژنوتیپ لوبیا مورد ارزیابی قرار گرفتند.