سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه عرب – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت آب و فاضلاب روستای استان سمنان
محمد نوری سپهری – دکترای بهداشت محیط ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی و مشاور شرکت آب و فاضل
محبوبه شهروی – کارشناس بهداشت محیط شرکت آب و فاضلاب روستای استان سمنان

چکیده:

پایش کیفی منابع آب نه تنها باعث بهبود کیفیت آب می شود بلکه در فرایند تولید آب سالم نیز ارزش اقتصادی داشته و عامل مهمی در کاهش هزینه های تولید و تصفیه آب به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی شاخص خورندگب منابع آب آشامیدنی روستاهای استان سمنان انجام گرفته است . با شناسایی منابع تامین آب روستایی شهرستان شاهرود ، نمونه برداری به صورت سرشماری از محل منبع تامین آب صورت گرفته و پس از سنجش پارامترهای مورد نیاز شامل PH ، قلیائیت ، سختی و … با روشهای استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب ، شاخصهای خورندگی شامل شاخص لانژلیه (LSI) ، رایزنر (RI) و خوردگی (AI) با استفاده از فرمولها و نمودارها تعیین گردید. نتایج نشان می دهد از تعداد ۸۴ نمونه آزمایش شده در سطح منابع تامین آب روستایی شهرستان شاهرود ۳۳% رسوبگذار ، ۴۷% کمی رسوبگذار و ۲۰ % دارای خاصیت خورندگی می باشند . بررسی شاخصها در هر یک از بخشهای روستایی حاکی از تمایل منابع آب منطقه به سمت پایداری و خورندگی کم است . همچنین میزان خورندگی آب چاه ها در مقایسه با چشمه ها و قنوات بیشتر می باشد . موارد رسوبگذار و خورنده در دراز مدت می توانندمشکل ساز باشند . در صورتی رسوبگذاری زیاد در اثر افت آبدهی لوله ها با کاهش سرعت آب مواجه شده ، بطوزیکه راکد شدن آب در لوله ها از نظر بهداشتی مضراتی را در پی خواهد داشت و در صورت خورندگی زیاد اثرات نامطلوب ازجمله طعم و بوی بد ، ایجاد رنگهای قرمز و سیاه و پرت آب در تاسیسات مشهود خواهد بود. در یک برنامه مشخص می توان از فنآوریهای مختلف کنترل رسوب یا خوردگی بصورت تنظیم PH ، قلیائیت ، افزودن بازدارنده های شیمیایی ، حذف برخی املاح و یا با مخلوط کردن چند منبع تامین آب و ملاحضات طراحی سیستم از اتلاف هزینه و سرمایه جلوگیری نموده و در جهت بهبود کیفیت آب گام برداشت.