سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید محرمی – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سید حسن مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

وقتی سازه ای در معرض زلزله قرار می گیرد بسته به شدت زلزله ممکن است به کل تخریب شود یا کاملا سالم باقی بماند و یا برخی از اعضای آن از حالت پایداری خود خارج شود و در هر صورت ممکن است خسارتی به آن وارد شود. خسارت وارده را می توان در کمتر شدن میزان سختی یا افزایش میزان نرمی و تغییر مکان بام و با تغییر مکان نسبی طبقات سازه مشاهده کرد. تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه عملکرد سازه در مقابل نیروی زلزله و تعیین میزان خسارت در آن صورت گرفته است و در این زمینه شاخص های مختلفی بر اساس معیارهای مختلف مانند تغییر مکان، سختی و یا انرژی تلف شده ارائه شده است. با توجه به این شاخص ها میزان خسارت پذیری سازه به هنگام مواجهه با زلزله تعیین می گردد. در این مقاله شاخص های مختلفی که توسط محققین پیشنهاد شده است برای ارزیابی و تعیین خسارت لرزه ای سازه های فولادی خمشی با یکدیگر مقایسه و جمع بندی شده است. این کار با کنترل و مقایسه بین شاخص های خسارت موجود، برای تعداد زیادی سازه انجام گرفته است. بدین منظور قاب های خمشی فولادی که طراحی شده اند تحت سطوح مختلف بارگذاری زلزله مورد آنالیز قرار گرفته و به ازای هر یک از این سطوح بارگذاری، مشخصات پاسخ سازه ای از قبیل سختی کلی سازه، انرژی تلف شده و تغییر مکان نسبی طبقات آن تعیین شده اند. بدین ترتیب بر اساس مشخصات دینامیکی و استاتیکی سازه پس از خسارت دیدن، شاخص های مختلف خسارت مورد بررسی قرار گرفته و رابطه بین شاخص های خسارت تعریف شده توسط محققین، استخراج شده است.