سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشگر پژوهشکده فناوری دانشگاه ت

چکیده:

بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصا بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه نقش مهم و حیاتی ایفا می کنند و سهم آنها در بخش عمده اشتغال و درآمد ملی حائز اهمیت است. فناوری اطلاعات می تواند به عنوان راهکاری موثر در توانمند سازی هر چه بیشتر این گونه بنگاه ها مورد استفاده قرار گیرند. این مقاله نتیجه اجرای یک کار پژوهشی است که ضمن بررسی مدل های مطرح در زمینه آمادگی الکترونیکی، الگو برداری از آنها و انجام مطالعات میدانی، شاخص های موثر برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط در ایران را ارائه نموده است.