سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طهماسب حسن پور – مرکز تحقیقات کشاورزی
سید عطاالله سیادت – دانشگاه شهید چمران اهوز
رضا مامقانی – دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود رفیعی – مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

جهت تعیین مهمترین خصوصیات مرفولوژیکی موثر بر عملکرد دانه گندم آزمایشی در سال زراعی ۷۹-۷۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم کوهشدت مشتمبل بر ۱۰ ژنوتی گندم بهاره دیم در قالب طرح بلوک های کامل تصافددی با چهار تکرارا جرا گردید.