سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره وجودی یزدی –
سیده سمیه حسینی –
الهام سفیدکار –
مرضیه صادقی –

چکیده:

سالانه ۱/۷ میلیون نفر در سراسر جهان به علت ابتلا به بیماری های عفونی ناشی از مصرف آب ناسالم جان خود را از دست می دهند که ۹۰ درصد این مرگ و میرها، در میان کودکان دیده می شود. انتظار می رود درصد قابل توجهی از پنج میلیون مرگ ناشی از سوء تغذیه و بیمار های عفونی که تا سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، مربوط به عدم دسترسی به منابع آب سالم باشد. از اینرو در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف، شیوه های آب رسانی جدیدی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است. همین امر موجب گردیده است که بسیاری از مردم به مصرف آبهای بطری شده روی آورند. هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت میکروبی آبهای بطری شده در استان خراسان بود. بدین منظور ابتدا با مراجعه به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی انواع مارک های تولید شده آب معدنی و آب آشامیدنی در سطح استان شناسایی شد و با مراجعه به سوپرمارکتها و مراکز توزیع این آبها، از هر مارک به تعداد ۳عدد و در تاریخ های متفاوت خریداری گردید. سپس اندازه گیری فاکتورهای مورد نظر براساس روش های ذکر شده در استاندارد متد انجام شده و آنالیز نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای توصیفی تحلیلی و نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته ها نشان میدهد که ۴۲% کل نمونه ها آلوده به کلیفرم می باشند. بیشترین تعداد کل کلیفرم مربوط به نمونه های آبفام بود (۶۷%) و ۶% کل نمونه ها آلوده به کلیفرم مدفوعی می باشند که این میزان آلودگی تنها اختصاص به نمونه زمزم دارد.۷۶% نمونه ها از نظر آلودگی به باکتریهای هتروتروف بالاتر از رنج استاندارد بودند که از میان نمونه ها ۱۰۰% نمونه های آبفام، چشمه گیلاس، آدیش آلوده به باکتریهای هتروترف بوده اند. همچنین یافته ها نشان می دهد که باکتریهای سودو موناس آئروژینوزا و استرپتوکوک مدفوعی در هیچ یک از نمونه ها یافت نگردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین بارآلودگی به باکتریهای هتروترف،کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی رابطه معنی داری وجود ندارد.