سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاووس رشمه کریم – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

بر روی ۵۰ نمونه از واریته های گندم دوروم کشت شده در بخش تحقیقات غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر آزمایشات شیمیایی و تکنولوژیکی انجام شد و ۹ متغیر بدست آمد. از روش های هر یک از آنها در پیش بینی کیفیت پخت تعیین گردید از سوی نمونه های مربوطه ماکارونی تهیه گردید و کیفیت بحث به روش ارگانولپتیک اندازه گیری شد.