سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین حاتم زاده – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
سید سعید پورداد – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی زم پلاسم وجود گلرنگ و بررسی شاخص های گزینش عملکرد دانه آن در شرایط دیم اجرا گردید. بدین منظور ۵۶ لاین و رقم گلرنگ متعلق به مناطقم ختلف به صورت مشاهده ای با کرت هایی در طول ۶ متر و به تعداد ۵ ردیف کشت شدند.