سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شاپور اعتصامی نیا – کارشناسی ارشد مخازن ئیدرو کربوری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

چکیده:

آزمایش شاخص بهره دهیPI) در چاههای تولیدی و عمدتاً نفتی از مهمترین و با اهمیت ترین آزمایشاتی می باشد که نتایج حاصله ازاین نوع آزمایشات در شناسایی وضعیت چاهها و بسیاری از تصمیم گیریها مهم می باشد . خروجیهای این نوع آزمایشات شامل یافتن میزان تراوایی چاه و منطقه اطراف آن، افت فشار چاه(شامل افت فشار پوسته و کل) و … میباشد. از مشکلات انجام این آزمایش که نتایج حاصله را با خطای نسبتاً زیادی روبرو می سازد انجام آزمایش با فرض وجود یک چاه بر روی مخزن و عدم توجه به تولید از چاههای مجاور می باشد . هر چند که این مشکل بدلایل زیادی از جمله مشکلات اقتصادی و عدم امکان بستن همزمان چاههای مجاور در حین آزمایش بر روی چاه مورد نظر می باشد که روند منحنی نتایج حاصله را دستخوش تغییرات می کند ولی واقعیتی انکار ناپذیر است در این تحقیق که باتوجه به تجربه ۱۵ سال فعالیت در بخش مهندسی تولید بر روی بزرگترین مخزن نفتی ایران (از لحاظ نفت درجا ) و شناسایی این مشکل در نتایج آزمایشات صورت گرفت امکان انجام آزمایش بر روی چاه بدون بستن چاههای مجاور و دستیابی به نتایج دقیقتر نسبت به اجرای معمول آزمایش در شرایط تولید از چاههای مجاور را میسر می سازد که علاوه بر دستیابی به میزان دقیقتر نتایج خروجی آزمایش PI در شرایط معمول(یافتن S و K چند پارامتر مهم دیگر را نیز مشخص می کند