سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیروس آقانجفی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید فاتح – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی سلیم – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دمای یک سطح به وسیله پرتوی با طول موج کوتاه افزایش می یابد و این موضوع سبب گرم شدن سطح می گردد. لذا جهت کاهش دادن دمای یک سطح از پوشش های انتخابی انعکاسی استفاده می کنیم. دمای سطوح مورد استفاده بایستی زیر نقطه ذوب سطح باشد. همچنین سطوح انتخابی – انعکاسی جهت مشخص نمودن ماهیت مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله بااستفاده از معادلات ماکسول در مختصات کروی و استفاده از نرم افزار Mapel شدت تشعش I1, I2 را محاسبه و سپس با استفاده از حل عددی معادله دیفرانسیل شدت تشعشع متغیرهای g و d و اثرات آنها بر روی ضرب انتقال و انعکاس در ک جسم کروی رامورد ارزیابی قرار می دهد. و در نهایت به بررسی اثر ضریب انعکاس در پوشش های مختلف از جنس آلومینیوم و تیتانیم و سیلیکا می پردازد.