سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران مالکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه صنعتی شریف
غلامحسین دانشی – استاددانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درشکل دهی غلتکی roll forming نوارفلزی flat strip باعبور ازمیان غلتکها بطور پیوسته خم شده و تغییر شکل میدهد و به مقطع موردنظر تبدیل میشود دراین مقاله توزیع زاویه خمش و شدت تغییر شکل forming severity بررسی می شود و همچنین کرنش درحین تغییر فرم درمقطعی که به شکل کانال توسط کرنش سنجی که دردیواره کانال نصب میشود اندازه گیری می گردد به این ترتیب فاکتورهای مهم درشکل دهی غلتکی مانند توزیع زاویه خمش شدت تغییر فرم و توزیع کرنش بدست می آید