سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش رحیمی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
رسول شریفی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور بوم‌آرا
آفاق ارفع – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

چکیده:

بحران آب یکی از مهمترین بحرانهای موجود در مدیریت اجتماعات انسانی، محیط‌زیست محسوب می‌گردد که تقریبا" تمامی ‌ارکان وجودی توسعه در سطوح بین المللی، منطقه‌ای، ملی و ناحیه‌ای را تحت تاثیر خود قرار داده است. روشهای بررسی خشکسالی و شدت آن متعدد بوده و در برگیرنده روشهای آماری (شاخص درصد نرمال، استاندار نمودن داده‌ها، احتمالات، سری‌های زمانی و…)، روش‌های هواشناختی (سینوپتیک و دینامیکی شامل روش‌های محیط گردشی و گردشی محیطی) و روش‌های هیدرولوژیکی (محاسبات بیلان آب) است. در بررسی خشکسالی استان سیستان و بلوچستان از روش آماری شاخص درصد نرمال استفاده گردید. استان سیستان و بلوچستان در بین ۲۵ درجه و ۳ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۸ درجه و ۵۰ دقیقه تا ۶۳ درجه و ۲۱ دقیقه طول شرقی، در شرق کشور در سالهای اخیر در معرض خشکسالی‌های شدید قرار گرفته است. بر اساس مطالعه مذکور بین ۳۶ تا ۵۲ درصد از سالهای مورد بررسی میزان بارش بیش از میانگین، ۱۰ تا ۲۳ درصد در آستانه خشکسالی، ۳ تا ۱۳ درصد خشکسالی ضعیف، ۷/۶ تا ۲۳ درصد خشکسالی متوسط، ۶ تا ۲۰ درصد خشکسالی شدید و ۷/۶ تا ۲۳ درصد خشکسالی است.