سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید قربانی شهنا – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
فرید قلاوند – کارشناس بهداشت حرفه‌ای

چکیده:

ظهور رایانه‌ها، پایانه‌های تصویری و قابلیت‌های روزافزون آن‌ها باعث گردیده که روز به روز بر شمار کاربران آن‌ها افزوده گردد. استفاده از این مسائل مخاطرات جدیدی را برای شاغلین ایجاد کرده است که میدان‌های الکترومغناطیسی از آن جمله می‌باشد. لذا پایش این عامل مخاط قضاوت‌های ش سلامت کاربران رایانه‌ها ضروری می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از دستگاه HI-3603 شدت میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی اطراف ۸۰ مانیتور رایانه‌های اداری و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در فواصل مختلف اندازه‌گیری شده است. علایم سندرم خستگی مزمن ناشی از کار با مانیتور حدیث با استفاده از یک پرسش‌نامه برای گروه مورد و شاهد جمع‌آوری گردیده است. نتایج نشان داد که در ۹۷/۷ در صد از موارد در فاصله ۳۰ cm 40 مانیتور شدت میدان مغناطیسی بیشتر است ۲۰ mA/m ( استاندارد MPRII و TCO ) و در حالی که در فاصله cm 50 ، ۲۷/۵در صد موارد باید از حد استاندارد بود. در ۲۸/۷ در صد موارد در فاصله ۳۰cm جلوی مانیتور شدت میدان الکتریکی بالای ۲/۵ V/M استاندارد MPRII بود در حالی که در فاصله cm 50 ، ۱۰% موارد بالاتر از این حد بود. عوامل مؤثر دیگر به شدت میدان مغناطیسی نه مانیتور ۰/۰۰۴>P و آن مانیتور ( ۰/۰۳۴ = P ) تعیین گرد. مقایسه علائم سندرم خستگی مزمن در بین گروه مورد و شاهد شنل شیوع بیشتر اکثر این علائم مثل آب ریزش از چشم ۰/۰۰۱ >P سرگیجه ۰/۰۰۲ = P و افسردگی ۰/۰۰۱ >P در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بود. با توجه به نتایج حاصل، حداقل فاصله بین ۶۰ سانتی‌متر از اطراف مونیتور جهت کار با آن توصیه می‌شود.