سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدجواد شمس زاده امیری – کارشناس بیمه مدیریت استان تهران
احسان صادقپور روشنی – کارشناس ناظر مقیم استان تهران

چکیده:

وجود خطرات و بیماریهای مختلف که هر ساله آسیبهایی را به بخش دامپروری کشور وارد می سازند از سویی موجب بروز نوسانات زیاد در تولید و قیمت محصولات دامی و از سوی دیگر تهدیدی برای درآمد و جریان سرمایه گذاری در این بخش محسوب می شوند . در این خصوص بیمه محصولات کشاورزی با تحت پوشش قرار دادن بیماریها و خطراتی که موجب بروز خسارت در دامداری ها می گردند ابزار و ساز و کاری منا سب برای کاهش ریسک اقتصادی در این بخش می باشد .
در این مطالعه بیماریها و عواملی که موجب حذف و تلفات در دامداریها می شود مورد بررسی قرار گرفتند تا با محاسبه ضریب خطر واقعی برای هر یک از عوامل حذف راهکاری مناسب جهت تعیین حق بیمه های واقعی تر به صندوق بیمه ارائه گردد تا از این طریق با اعلام گزینه های متنوع تر و ایجاد حق انتخاب موجب رغبت بیشتر بیمه گذاران جهت خرید بیمه نامه گردد .
بر این اساس آمار حذف تلفات دامداریهای استان تهران که تحت پوشش بیمه می باشند با جمعیتی بالغ بر ۴۵۰۰۰ رأس در طی سه سال ) ۸۴ تا ) ۸۶ اخذ و مورد بررسی آماری قرار گرفتند که نتایج حاصل حاکی از آن است که بیماریهای تولیدمثلی بیشترین سهم و حوادث و عوامل قهری کمترین سهم را در حذف دامهای استان دارا می باشد .