سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدحسین آیت اللهی – عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه یزد
فرناز اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات واحد یزد
نفیسه مصون – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات واحد یزد
فاطمه آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم تحقیقات واحد یزد

چکیده:
اقلیم و شریط آب و هوایی نقش بسزایی در زندگی انسان دارد . در گذشته به دلیل نبود امکانات در جهت ایجاد آسایش اقلیمی از ترفند هایی برای فراهم کردن شرایط مطلوب زندگی انجام شده است .اغلب خانه های سنتی یزد مطابق با شرایط اقلیمی بنا شده است .خانه رسولیان یکی از خانه های قدیمی یزد است که در گذشته به عنوان خانه و محلی برای سکونت یک خانواده استفاده می شده است و زندگی در آن بر پایه نظام کوچ بوده است .هفت دری یکی از اتاق های زمستان نشین این خانه بوده با توجه به تغییر کاربری خانه رسولیان به دانشکده معماری و با توجه به تعدد دانشجویان و نیاز به استفاده از تمام فضا های خانه در یک زمان و عدم امکان کوچ چگونه می توان شرایط آسایش حرارتی این اتاق برای ساکنان فراهم شود . در این مقاله با استفاده از داده ها و اطلاعات آب و هواییمتوسط دمای روزانه شهر یزدمیزان تابش و عمق نفوذ افتاب به داخل اتاق مورد بررسی قرار گرفت. روش ها و ابزارهای استفاده شده در این پروژه مشاهده ، تجربه و برداشت میدانی ، مطالعات کتابخانه ای و محاسبه حرارت از دست رفته ، و شبیه سازی به وسیله نرم افزار اسکچاپ و اکوتکت و مقایسه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان راهکاری برای اسایش حرارتی در جهت بهبود شرایط اقلیمی متناسب با کاربری فعلی در نظر گرفت