سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نجفی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی نعمتی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
زهرا صادقیان – مرکز کربن، پژوهشگاه نفت

چکیده:

در این تحقیق تهیه و آنالیز فیلمهای نانوهیدروکسی آپاتیت بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ کم کربن مورد بررسی قرار گرفته است. فیلمهای نانوهیدروکسی آپاتایت با استفاده از روش رسوب نشانی شیمیایی بر روی پایه نشانده شدند. فرآیند رسوب نشانی با تهیه یک سل نیتراتی و فسفیتی شروع و سپس بعد از نگهداری سل به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط، پایه فولادی توسط روش غوطه وری با این سل پوشش داده شده و در دمای ۳۵۰ تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه در هوا حرارت داده می شود. خواص سل توسط اندازه گیری PH بررسی گردیده و همچنین فاز و ریزساختار پوشش مورد ارزیابی قرار می گیرد. خصوصیات فیلم توسط FTIR ،XRD و SEM مورد تحقیق قرار می گیرد و همچنین استحکام پیوند بین پوشش و زمینه اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که فاز هیدروکسی آپاتیت بعد از عملیات حرارتی در ۳۵۰درجه سانتیگراد شروع به کریستالیزه شدن نموده و کریستالیزاسیون با افزایش دما تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد می یابد. فیلم هیدروکسی آپاتیت یک ساختار نانو با ضخامت کمتر از یک میکرون را بعد از عملیات حرارتی نشان می دهد.