سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – دفتر تحقیقات و استاندارد- شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، دانشکده
گئوریک قره پتیان – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استفاده از سیستمهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و فشار ضعیف بعنوان یکی از ر وشهای اساسی تولید انرژی مطرح می باشد . تجربه های عملی نشان می دهد که در شرایط کار غیرعادی و بروز عیب در شبکه توزیع لازم است برای جلوگیری از بروز آسیبهای اساسی به تجهیزات و بارها ، این منابع هرچه سریعتر از شبکه جدا گردند. برای شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده متعدد، در صورت قطع اتوماتیک همه منابع از شبکه در لحظات بروز عیب ، طرح استفاده از این منابع ناکارآمد خواهد بود. در این مقاله به بررسی استمرار وجود منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع در لحظات بروز عیب پرداخته شده است و دلایل وجود استانداردهایی برای قطع و همچنین نتایج قطع یا وصل بودن آنها را در زمان عیب مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی حالات گذرای عیب زمین در چنین شبکه ها ی توزیعی از نرم افزار ATP-EMTP استفاده شده است . تحلیلهای انجام شده حاکی از امکان در مدار نگاه داشتن این منابع در شبکه توزیع در صورت بروز عیب با رعایت شرایط خاصی است و نشان داده می شود که می توان در این لحظات، شبکه را بدون جدا کردن منابع تولید پراکنده مدیریت نمود.