سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی تاکستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد دانشگاه آزاد اس
حسین کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تسلیحات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالله افشار – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
محمدعباس محسن – پژوهشکده علوم و فنون هسته ای تهران

چکیده:

در این تحقیق هدف استفاده از شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر راندمان و بیشترین میزان براقیت در آبکاری پوشش کروم براق با استفاده از جریان مستقیم بر روی فولاد ساده کربنی بوده است. به این منظور شرایط بهینه شامل: دانسیته جریان، دما، تاثیر افزودن الکل و زمان مناسب برای آبکاری پوشش کروم براق بر روی فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه منابع مختلف محلول متداولی با نسبت ۱۰۰:۱ کاتالیزور اسید سولفوریک و اسید کرومیک برای آبکاری کروم براق انتخاب شد. همچنین گستره دمایی ۴۰-۳۸ درجه سانتیگراد به عنوان گستره دمایی بهینه مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمایش نمونه هایی از جنس فولاد کم کربن به صورت ورقه های کوچک با ابعاد ۲×۳ cm بریده شده و سپس عملیات آماده سازی برای تمام نمونه ها مطابق استاندارد مربوطه شامل سنباده زنی، چربی شویی انجام شد. سپس با استفاده از روش هول – ژل محدوده دانسیته جریان کاری برای به دست آوردن پوشش براق تعیین شد. همچنین اثر افزودن الکل با غلظت های ۰٫۵ و ۱ گرم بر لیتر بر براقیت محلول بررسی شد. در پایان این مرحله شدت جریان بهینه و غلظت مناسب افزودنی به دست آمد. در نهایت برای تخمین زمان بهینه از نمونه های کمکی استفاده شد. در نهایت شرایط بهینه برای آبکاری پوشش کروم براق با راندمان بالای ۱۲% به طور موفقیت آمیزی به دست آمد. تصاویر میکروسکوپ نوری از ساختار پوشش کروم براق و نمودارهای رسم شده نتایج به دست آمده توسط این تحقیق را تایید می کند.