سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی سلیمی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی
ناصر قائمی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

چکیده:

انجام واکنشهای آلی با استفاده از کاتالیزور آنزیمی درحلال آلی در دهه های اخیر مورد توجه محققان بسیاری بوده است. پایین بودن دمای عمل آنریم ها و با صرفه بودن از نظر انرژی، همچنین توسعه تکنولوژی تثبیت آنزیم، و تولید صنعتی انبوه انزیمهای لیپاز و پروتئاز به توجه بیتر پژوهشگران به این زمینه کمک کرده است.
در این کار تحقیقاتی شرایط بهینه استریفیکاسیون اسیدهای پروپیونیک، اکتانویک، لوریک و اولئیک با گلیسرول در حلال نرمال هگزان با کاتالیزور لیپولاز ۱۰۰T محصول شرکت Novo بررسی شده است. غیر قابل انحلال بودن گلیسرول در هگزان، با افزودن tert-butanol در مقادیر متغیر تا رسیدن به محلول یکنواخت، برطرف می شود. به علاوه باعث انحلال گلیسرول درهگزان می گردد. اثر ترکیب حلال بر فعالیت آنزیم و درصد تبدیل اسید، برای تولید استرهای گلیسرول، بررسی شده است.
محصول تولیدی این واکنش می تواند مخلوط مونو، دی و تری اسیل گلیسرول می باشد. که نوع حلال بر نوع و میزان محصول نیز موثر است.