سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صافی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه سرامیک دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه سرامیک
حافظ احمدی – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم و فناوری خودرویی

چکیده:

اثر نامطلوب آگلومره های سخت و نرم موجود در پودرهای نانوئی بر خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات سرامیکی ساخته شده از این پودرها باعث شده است تا حذف آگلومره ها همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا با تغییر پارامترهای مربوط به مرحله مخلوط کردن، خواص قطعه تولید شده در مراحل خام و سینتر بهبود یابد . بدین منظور مخلوطی از پودر های آلومینا و زیرکنیا حاوی ۸۵ درصد آلومینا و ۱۵ درصد زیرکنیا با اندازه دانه به تربیب ۱۰ و ۵۰ نانومتر تحت عملیات آسیاب کاری (تر و خشک) و مخلوط کردن توسط دستگاه اولتراسونیک در محیط آبی قرار گرفت. همچنین به منظور جلوگیری از آگلومره شدن مجدد، در مرحله مخلوط کردن تر، درصد های مختلفی از افزودنی های اوره ، آنتراکینون ۱، اتانول آمین ۲ و دکستروز ۳ استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط از لحاظ دانسیته، استحکام، سختی و ریز ساختار مربوط به زمانی است که از آسیاب گلوله ای خشک به همراه مخلوط کردن تر در محلول آبی حاوی اوره بهره گرفته شود.