سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صافی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه سرامیک، دانشگاه تربیت مدرس
رسول صراف ماموری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه سرامیک
حافظ احمدی – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم و فناوری خودرویی

چکیده:

اثر نامطلوب آگلومره های سخت و نرم موجود در پودرهای نانوئی بر خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات سرامیکی ساخته شده از این پودرها باعث شده است تا حذف آگلومره ها همواره مورد توجه پژوهشگرانقرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا با تغییر پارامترهای مربوط به مرحله مخلوط کردن، خواص قطعه تولید شده در مراحل خام و سینتر بهبود یابد . بدین منظور مخلوطی از پودر های آلومینا و زیرکنیا حاوی ۸۵درصد آلومینا و ۱۵ درصد زیرکنیا با اندازه دانه به تربیب ۱۰ و ۵۰ نانومتر تحت عملیات آسیاب کاری (تر و خشک) و مخلوط کردن توسط دستگاه اولتراسونیک در محیط آبی قرار گرفت. همچنین به منظورجلوگیری از آگلومره شدن مجدد، در مرحله مخلوط کردن تر، درصد های مختلفی از افزودنی های اوره ، آنتراکینون ۱، اتانول آمین ۲ و دکستروز ۳ استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط از لحاظدانسیته، استحکام، سختی و ریز ساختار مربوط به زمانی است که از آسیاب گلوله ای خشک به همراه مخلوط کردن تر در محلول آبی حاوی اوره بهره گرفته شود